Representant

Eirin Utsi

Kandidat nr 3 på kommunevalglista

Eirin Utsi

Eirin Utsi har i løpet av sine 45 år rukket mye, ikke minst å etablere kesamproduksjonen ved Tine Tana der hun er sjef. Hun er også håndballmamma, i tillegg til å være vår tredjekandidat ved høstens valg. Eirin er opptatt av næringsutvikling i hele kommunen og å bevare dagens skolestruktur. Hun vil sikre et godt tilbud til de unge i kommunen ved å sikre et godt skolemiljø, helsesøster og fritidsaktiviteter som inkluderer alle.

En god oppvekst og et godt læringsmiljø er den viktigste investeringen vi gjør for framtida. Vårt mål er at den hverdagen barn og unge har i barnehage, skole og fritidsaktiviteter skal gi trygghet, mestring og tilhørighet til Tana. Arbeiderparti vil sikre gode tilbud ved kulturskolen og ungdomsklubben og gi idretten gode betingelser. Vi vil styrke Sámi mánáid teáhter (samisk barneteater) og satse på lavterskeltilbud innen fysisk aktivitet for barn og unge.