Gruppeleder

Ulf Trygve Ballo

Bor i Tana og er bonde. Ulf er også vara til Stortinget.

Ulf Trygve Ballo

Ulf Ballo er vår varaordførerkandidat! Han er melkebonde og bosatt i Holmfjell. Han har lang politisk erfaring, og har dessuten vært medlem av samerettsutvalget og aktiv i Bondelaget. Ulf er opptatt av at det å være folkevalgt er å være ombudsperson for folket. Åpenhet, inkludering og medbestemmelse er verdier han holder høyt. Ulf stikker nesa si bort i mye, men man kommer ikke utenom at han har levd sitt voksne liv i landbruket og har et særlig engasjement for å utvikle landbruket videre. Han har utformet vårt forslag til en lokal jordreform

Tana Arbeiderparti vil gjennomføre en lokal jordreform for å bidra til at andelen leiejord går ned. Gjennom makeskifter, sammenslåinger og fradeling vil vi skape en mer rasjonell drift av jordbruksarealer. Vi vil medvirke til at Finnmarkseiendommen i sin forvaltning sikrer aktive bruk tilgjengelige arealer. Vi vil bruke jordlovens bestemmelser aktivt for å sikre at jordbruksarealer holdes i hevd, og vi vil at brakklagte jordbruksområder tas i bruk på nytt.