Representant

Jon Arild Aslaksen

Kandidat nr 4 på kommunevalglista.

Jon Arild Aslaksen

Jon Arild Aslaksen er 47 år, bor i Skiippagurra og jobber som daglig leder i Tana kommunale eiendomsselskap
Han mener at Tana er en helårlig naturperle. Veldig mange mennesker som bor i kommunen bruker landskapet på en veldig kultur- og stedbunden måte. Dette er positivt, også i ett helsemessig perspektiv.
Vi har elgjakta som er viktig. Dessverre er kaster jakta lite av verdier av seg til samfunnet i Tana. Selvfølgelig får elgjegeren i Tana jaktet, men ytterligere ringvirkninger kaster det lite av seg i Tana, selv om elgstammen i Tana er en av de største i Finnmark. Hvert fjerde dyr som felles, gjøres i Tana. Dessverre er det ikke lagt inn funksjoner fra Fefo til Tana. Dette bør det rettes opp i, og Fefo bør etablere elgjaktsenter i kommunen.

Ingen har ett forhold til Tanaelva som Tanaværingen selv. Laksen som svømmer forbi er gull for samfunnet. Ingen enn Tanaværingen har så tett forhold til elva som oss. Den atlantiske laksen er viktig for oss alle. En av de framtidige utfordringene, om vi holder rettighetskampen på armlengdes avstand, er renheten i elva. Vi er ikke uenig om å bidra til ren elv, men om uhensiktsmessige myndighetskrav om for ren elv blir en realitet, stiller iallfall vi spørsmål om kostnadsdekningen rundt slike krav. Det må være en god balansegang mellom myndighetskrav og innbyggeres økonomi her. Om vi nevner kort rettighetskampen og tanaavtalen, er det ingen tvil om at Stortinget har bidratt med rettovergrep. Vi må gjøre det vi kan for å få sentrale myndigheter til å føre forvaltningen til TF igjen.

Og til slutt må ikke vi glemme Fefos frislipp av utlendinger innlandsfiske i de beste fiskeområdene som er en uholdbar situasjon. Selv om Fefo har prøvd å ta grep om situasjonen ved å innføre bla bostedskrav i Norge, må ikke Fefo gi frislipp eller være slepphendte i sine tillatelser her. Vi i Tana bør følge nøye med på hvor og hvorfor Fefo evt gir slike tillatelser i våre områder. For Tanaværingen er innhøsting viktig året rundt, både kulturelt og næringsmessig.
Les mer om vårt valgkampprogram her:
https://tana.arbeiderpartiet.no/politikken/tana-arbeiderparti-kommunevalgprogram-2019-2023/
Med ønske om et godt valg til alle