Representant

Liz Renate Utsi

Kandidat nr 16 på kommunevalglista.

Liz Renate Utsi

Liz Utsi er lærer, reineier, fotballtrener og bor i Seida. Liz er et engasjert menneske når det gjelder en rekke tema, som å skape nye arbeidsplasser, gi ungdom en framtid innen primærnæringene, utvikle sentrum videre og et godt og trygt skolemiljø med lærere som får tilbud om kurs og faglig utvikling. En personlig kampsak er å pusse opp miljøbygget og kinosalen for å gi plass til større kulturopplevelser. Men særlig er hun opptatt av fysisk aktivitet!

Tana Arbeiderparti vil videreføre frisklivssentralen og andre folkehelsetiltak. Vi vil jobbe for flere nærmiljøanlegg, lekeplasser og ballbinger. Vi vil ha mer fysisk aktivitet i alle skoler og barnehager, og gi idretten gode betingelser.