Representant

Siv Anita Biti-Helander

Kandidat nr 6 på kommunevalglista.

Siv Anita Biti-Helander

Bli bedre kjent med Siv Anita Biti-Helander:

Siv Anita Biti-Helander er 45 år, selger i Frode Utsi AS og bosatt i Rustefjelbma med min mann, min yngste datter og to hunder. Er sponsoransvarlig i Tana ballklubb og har mange oppgaver i TBK .

Siv Anita er mor til en av jentene på Jenter 14 i håndballaget. Med ballklubben bruker hun mye tid, men det er tid for alle barna som er med i TBK så det er veldig verdifullt. Det å skape gode fritidstilbud, kan forhåpentligvis føre til at de unge kommer tilbake til Tana senere i livet for å etablere seg her.

Videre holder jeg på med å etablere et styre for ”Drømmehagen”. Denne ideen kom da min sønn som gikk bort i 2018 hadde fått tildelt tomt i det nye boligfeltet Čorroguolbba. Min sønn var multihandikappet. Jeg vil at de som ikke har noe særlig tilbud, eller kan jobbe, skal ha et fristed for å ha noe å gjøre. Det skal bli et fristed og et område hvor flere hageglade kan ha noe stelle med. Spesielt beboerne på Botjenesten rett ved siden av. De skal kunne bruke stedet det til kos og avslapning.

Jeg er opptatt av skole og utdanning. Det er ikke nok at det bare at det fins et tilbud, men tilbudet må ha et godt innhold. Alle barn må bli sett og hørt. Samtidig må vi passe på å gi skolen de verktøy de trenger for å kunne bli best mulig. Skolen skal ikke bare være oppbevaring, den skal skape morgendagens fine unge mennesker. Da må verktøyene for å gjøre det også være gode.

I fritiden er det mye turer på fjellet sammen med våre 4 jenter og hundene. Jeg er svært opptatt av at disse fritidsmulighetene og at de også skal være der i framtiden.

Til sist er jeg jo selger i Frode Utsi As og er selvsagt opptatt av snøscooterkjøring og atv. Bruken av moderne fremkomstmidler må det kunne tilrettelegges for med flere løyper vinterstid.

Som ansatt i det private næringsliv, så ønsker jeg flere større etableringer til Tana som gir mange arbeidsplasser. Dette må vi i Tana jobbe aktivt for selv og ikke vente på etableringer skal skje. Vi har et mangfoldig næringsliv, men ønsker noen større etableringer og at vi får mer turisme til Tana. Det er flere kreative grundere som får startet opp som også må støttet opp om