Representant

Einar Johansen

Kandidat nr 5 på kommunevalglista.

Einar Johansen

Einar Johansen er leder i havneutvalget i Tana. Han er svært opptatt av å legge til rette for utvikling av fiskerinæringen i Tana. Han har vært helt sentral i oppbygging av viktig infrastruktur som flytebrygger i Šuoššjohka, Torhop og få på plass flytebrygge i Austertana også. Under Einar Johansen sin ledelse av havneutvalget har det blitt etablert servicebygg for fiskere i Torhop, lagerbygg og nå blir hele kaia oppgradert. Det er også gitt støtte til kjøp av fiskefartøy og sist støtte til de første som vil prøve seg på teinefiske etter reker på Tanafjorden. Det er også viktig å satse på infrastruktur slik at kommunen er attraktiv å etablere seg i for næringslivet.