Styremedlem

Stian Hansen

Kandidat nr 13 på kommunevalglista.

Stian Hansen

Stian Hansen er 34 år, bor i Tana bru og jobber på Byggmakker. Han brenner for å skape nye arbeidsplasser i Tana. «Vi må realisere Tanas potensial som knutepunkt i Øst-Finnmark. Handelsstanden vår er allerede stor for en kommune på 3000 innbyggere, og kan bli dobbelt så stor hvis vi legger til rette for det!», mener Stian.

For Tana Arbeiderparti er jobb nr 1 å skape nye arbeidsplasser. Vi skal føre en aktiv næringspolitikk, og vi vil satse spesielt på mat, opplevelser og Tana bru som logistikknutepunkt. Vi må være i forkant med å regulere nærings- og boligtomter i Tana bru, og gjøre det enklere å få boligtomter utenom sentrum og allerede etablerte boligfelt. Vi vil markedsføre Tana som etableringssted