Forslag til program for sametingsvalget

Her kan du lese forslag til Arbeiderpartiets program for neste års sametingsvalg