Politikken

Her finner man valgprogrammer og politiske regnskap

Forsidebilde program

Tana - et skapende samfunn

For Tana Arbeiderparti er den viktigste oppgaven i årene som kommer å legge til rette for vekst og utvikling, opprettholde dagens innbyggertall og legge til rette for at barnefamilier og yngre mennesker velger å bosette seg i kommunen vår.


Våre hovedsaker:
- Skape flere nye arbeidsplasser ved å satse særskilt på mat, opplevelser og Tanabru som - knutepunkt
- Trygge og gode skolemiljø som fremmer trivsel, mestring og læring
- Legge til rette for økt fysisk aktivitet og flere kulturtilbud