Tana Arbeiderparti kommunevalgprogram 2019-2023

TANA – DEN SKAPENDE KOMMUNEN

Forsidebilde program

Tana har et godt utgangspunkt for framtiden. Vi har engasjerte innbyggere, rike naturressurser, en veldrevet kommune og et oppegående næringsliv.

Tana har imidlertid behov for flere innbyggere. Per 2018 har kommunen2 922 innbyggere. I følge befolkningsframskrivningene til Statistisk sentralbyrå vil Tana ha 323 færre innbyggere når vi kommer til 2040. Mens landet som sådan forventes å ha en befolkningsvekst på over 14 prosent, forventes en befolkningsnedgang på 11 prosent i Tana. Det forventes dessuten at befolkningen vil være eldre enn i dagSamtidig er det viktig å understreke at tallene ikke er en spådom som automatisk vil gå i oppfyllelse.

Tana har flere bransjer som er i vekst, og det skjer mange nyetableringer. En styrke ved kommunen vår er at vi har bedrifter innen mange ulike næringer, fra primærnæringer og bergverk til bygg, anlegg og logistikk. Til tross for at Tana de siste 30 årene har mistet mange viktige offentlige arbeidsplasser har innbyggertallet holdt seg relativt stabilt. Det viser hvilken kraft tanasamfunnet har.

Befolkningsutviklingen er avhengig av politiske veivalg lokalt og nasjonalt For Tana AP vil derfor hovedoppgaven i årene framover være å legge til rette for vekst og utvikling, for å opprettholde innbyggertallet på 2018-nivå og legge til rette for at barnefamilier og yngre mennesker velger å etablere seg i kommunen vår.

Vår visjon er at Tana skal være et skapende samfunn

Er du enig med Tana Arbeiderparti om Tana Arbeiderparti kommunevalgprogram 2019-2023?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!