Tana Arbeiderparti stiftet i 1923?

Kilde til stiftelsen av Tana Arbeiderparti

Bygging av et eget forsamlingshus ble tidlig en viktig sak etter at Arbeiderpartiet i Tana var blitt stiftet i 1923. Det skulle likevel gå hele tolv år før planene om huset ble realisert, med Folkets Hus i Bonakas, som var partiets sterkeste feste.